Spoedpost Haarlem

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Wie krijgt u aan de telefoon?

De telefoon wordt aangenomen door een triagist. Deze speciaal opgeleide doktersassistent(e), verpleegkundige of medische student bespreekt met u de gezondheidsklachten en noteert uw gegevens. Samen met u bepaalt de triagist welke zorg er ingezet moet worden of dat er volstaan kan worden met een advies.