Spoedpost Haarlem

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Over ons

In de SSZK zijn de praktijk-houdende huisartsen uit de regio Zuid-Kennemerland en Velsen verenigd. Het gaat om een regio met ongeveer 300.000 inwoners. De in dit gebied gevestigde huisartsen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het invullen van de diensten op de Huisartsen-Spoedpost in Haarlem Noord en Haarlem Zuid.

De SSZK regelt namens hen de spoedeisende huisartsenzorg in de avond-, nacht-en weekend uren en is onderdeel van de overkoepelende Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland. De HCZK is het beleidsbepalend orgaan van de huisartsen en richt zich verder op de brede ondersteuning van de dagelijkse huisartsenzorg, inclusief de multidisciplinaire chronische zorg.

De SSZK werkt bijzonder nauw samen met het Spoedpost-management en de Raad van Bestuur van het Spaarne Gasthuis. Vrijwel alle uitvoerende taken
zijn gedelegeerd aan de ziekenhuisorganisatie, het ondersteunend personeel van de Spoedpost is ook in dienst van het Spaarne Gasthuis. Op deze wijze kan er op de Spoedpost nauw worden samen gewerkt tussen huisartsen, SEH artsen en medisch specialisten. De SSZK heeft verder ook bestuurlijke contacten met de ketenpartners van de spoedzorg, de ambulancediensten, de GGZ, de thuiszorgorganisaties en de dienstapotheek.

Jaarlijks organiseert de SSZK scholing in spoedeisende geneeskunde voor de aangesloten huisartsen en hun waarnemers.