Spoedpost Haarlem

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Heeft u een klacht?

Klachten

De huisartsen en triagisten van de Huisartsenpost Haarlem proberen patiënten zo goed mogelijk te helpen. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop u bent geholpen, vragen wij u dit bij ons te melden. Het melden van klachten en geven van suggesties voor verbetering draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de huisartsenzorg.
De huisartsenpost hanteert een klachtenregeling die ervoor zorgt dat er conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) aandacht wordt besteed aan uw klacht. De klachtenregeling heeft als doel signalen van onvrede en klachten zo laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig mogelijk op te lossen.

Klanttevredenheid

Het is voor ons van groot belang dat u tevreden bent over de zorg- en dienstverlening. Op de huisartsenpost voert iedereen zijn werk zo goed en nauwkeurig mogelijk uit. Toch kan het voorkomen dat u over sommige zaken minder tevreden bent.

Klacht indienen

De eenvoudigste en vaak ook snelste oplossing is een klacht direct kenbaar maken aan de betreffende triagist of dienstdoende huisarts. Zij proberen dan samen met u de klacht op te lossen. Indien dit geen optie is of niet het beoogde resultaat heeft kunt u een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. Dit kan op verschillende manieren. U kunt:

  • gebruik maken van het digitale klachtenformulier hiernaast.
  • een klachtenformulier ophalen bij de balie van de huisartsenpost.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Na ontvangst van uw klacht zal de klachtenfunctionaris z.s.m. contact met u opnemen. Vermeld daarom altijd uw telefoonnummer of mailadres.

De klachtenfunctionaris probeert samen met u de klacht naar tevredenheid op te lossen en geeft u informatie en advies over de beste manier om met uw klacht om te gaan en maakt afspraken met u over eventuele vervolgstappen. Dit kunnen de volgende stappen zijn:

  • De klachtenfunctionaris bespreekt uw klacht volgens het principe van ‘hoor en wederhoor’, waarbij hij/zij afzonderlijk met u en de betreffende zorgverlener of leidinggevende praat. Daarna brengt hij/zij u op de hoogte van het resultaat en stelt eventuele vervolgstappen voor.
  • U kunt ook kiezen voor direct contact met de betreffende zorgverlener in de vorm van een bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris heeft hierbij de rol van onafhankelijke, neutrale en onpartijdige bemiddelaar en treedt tijdens dit gesprek op als gespreksleider.

De klachtenfunctionaris zal nauwkeurig uitzoeken wat er precies is gebeurd. Hiervoor kan het nodig zijn dat uw dossier wordt ingezien of dat de opgenomen telefoongesprekken worden teruggeluisterd. Wij gaan ervan uit dat u daartegen geen bezwaar heeft. Hij zal vaststellen of er iets verkeerd is gegaan of beter had gekund en waar nodig aanbevelingen doen om de zorg of de organisatie te verbeteren. Indien u een klacht jegens een zorgverlener indient, zal hij de klacht met de desbetreffende persoon bespreken.

Niet tevreden met de afhandeling van uw klacht?

Indien u zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtafhandeling en van oordeel bent dat de klacht niet is opgelost, is er sprake van een geschil.

De huisartsenpost is aangesloten bij de geschillencommissie van DOKh in Alkmaar. Voor meer informatie over geschillen kunt u telefonisch contact opnemen met de Afdeling Klachten en Geschillen van DOKh: 072 – 520 83 25 of een e-mail sturen naar klachtenengeschillen@dokh.nl, zie ook website www.dokh.nl.

Klacht