Spoedpost Haarlem

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Welke gegevens van u zijn nodig?

  • De geboortedatum, naam en adres van de patiënt, waarvoor gebeld wordt;
  • Het telefoonnummer en de locatie van waar u belt;
  • Uw verzekeringsgegevens
    (zorgverzekeraar/polisnummer/Burgerservicenummer);
  • De naam van de eigen huisarts;
  • De medische voorgeschiedenis;
  • Het medicijngebruik;
  • En wanneer u de post bezoekt, een geldig legitimatiebewijs.

De eerste keer dat u contact opneemt met de Huisartsen-Spoedpost, neemt het gesprek wat meer tijd in beslag. Indien u erg lang moet wachten voordat u contact met ons krijgt, belt u dan op een later tijdstip terug. Is er sprake van een mogelijk levensbedreigende situatie, druk dan keuzetoets 1 in na het bellen van ons telefoonnummer 023-224 25 26. In noodgevallen krijgt uw zorgvraag altijd voorrang op alle andere vragen.