Spoedpost Haarlem

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Wat kost een bezoek aan de Huisartsen-Spoedpost?

Tarieven

Bij Stichting Spoedpost Zuid Kennemerland gelden de onderstaande tarieven. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Tarieven per 1 januari 2024

  • Consult: € 182,62
  • Visite: € 273,92
  • Triageconsult: € 35,00

Bent u verzekerd dan vergoedt uw zorgverzekeraar uw contact met de Huisartsenpost. Indien u niet verzekerd bent zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Wat zit er in het basispakket van de zorgverzekering?

• Ziekenhuisverblijf;

• Geneeskundige zorg, hieronder valt zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen;

• Geneesmiddelen (niet alle);

• Hulpmiddelen;

• Ziekenvervoer.

Verplicht eigen risico

Het wettelijk verplicht eigen risico van uw zorgverzekering is vastgesteld op € 385,00 per jaar, voor personen vanaf 18 jaar en ouder. Volwassenen betalen echter geen eigen risico over de behandelingen, consulten en visites van de huisarts. Maar als de huisarts medicijnen voorschrijft of elders aanvullend onderzoek laat verrichten(zoals bloedonderzoek,kweken, röntgen