Spoedpost Haarlem

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Ik ben het niet eens met de hoogte van de rekening

Aan de hoogte van de rekening in rekening gebrachte tarieven kan de Stichting Spoedpost Zuid Kennemerland niets veranderen. Deze tarieven voor spoedeisende huisartsenzorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.